Vertical

Home / Vertical
John Mutua

John Mutua

Communications & Production Pastor

John Mutua is the Communications and Production Pastor of Crossroads Fellowship Nyali.

Duncan Malalo

Duncan Malalo

Connection & Discipleship Pastor

Duncan Malalo is the Connection Pastor at Crossroads Fellowship Nyali.

Kelvin John

Kelvin John

Family Pastor

Kelvin Mwangi is the Family Pastor of Crossroads Fellowship Nyali.